Contact Us

phone:   (972) 769-8600
email:     eastar21@gmail.com
fax:        (469) 519-4846
 

6300 Stonewood Dr #406
Plano, TX 75024

 

Name *
Name
Alison Dai
972-900-8891
Amy Lin
214-870-2034
Angela Xu
469-231-2660
Bo Su
214-384-3232
Chi Wang
972-491-3456
Cynthia Leung
469-815-3228
David Dai
214-460-6621
Fang Yu
972-838-8228
Grace Sun
214-236-4186
James Hua
972-408-8531
Jane Fu
972-408-8051
Jingrue Liao
214-734-0370
Johnson Liau
915-996-0284
Keliu Shu
972-213-8629
Kun Pan
972-302-8055
Li Zeng
617-501-1845
Ling Chang
469-667-2737
Minjie Jiang
214-417-4505
Ping Zheng
214-417-4505
Ping Zheng
214-514-8199
Pingjia Tang
214-448-8251
Rajib Miah
612-644-6435
Sharif Rashid
713-446-5043
Siwei Luo
972-697-6870
Sujen Chou
469-951-3409
Tao Huang
214-929-4758
Tiao Zhou
214-681-1391
Tong Zhang
972-522-8347
Vimal Sarna
972-491-2132
Xuan Song
214-769-9676
Yan Lyu
214-564-5286
Yong Liu
469-408-9401
Zhen Guan
469-569-7516
Zi Liu
857-333-7552